Hydraulisk stansmaskin arbetsprincip och sammansättning

Vad är en hydraulisk stansmaskin?

En hydraulisk stansmaskin är en typ av maskin som arbetar för att stansa hål i olika material såsom rostfritt stål, kolstål, PVC, etc. Maskinen använder hydrauliskt tryck för att applicera kraft på en stans- och stanssats, som skär ut den önskade formen i materialet.

Den hydrauliska stansmaskinen består av en hydraulcylinder, en hydraulpump, en stans och en formsats. Hydraulcylindern genererar den kraft som krävs för att stansa materialet, medan hydraulpumpen tillför hydraulvätskan till cylindern.

Stämpeln och formsatsen är de komponenter som faktiskt skär materialet. Stansen är verktyget för att göra hålet eller skära i materialet, medan formsatsen håller materialet på plats och styr stansen genom det.

Hydrauliska stansmaskiner är användbara för en mängd olika industrier, inklusive tillverkning, konstruktion och fordonsindustri. De arbetar ofta för att skapa hål i plåt eller för att stansa ut former för olika applikationer. Dessa maskiner kan hantera ett brett utbud av material och tjocklekar, och de är tillgängliga för att skapa exakta snitt och former med minimalt avfall.

Komponenter i en hydraulisk stansmaskin

Hydrauliska stansmaskiner använder hydraulisk kraft för att applicera kraft på en stans- och formsats, vilket gör att de kan göra exakta, rena hål i en mängd olika material. De grundläggande funktionsprinciperna för hydrauliska stansmaskiner är följande:

1. Hydraulsystem

Hydraulsystemet är hjärtat i stansmaskinen. Den består av en hydraulisk pump, ventiler, cylindrar och andra komponenter, dessa komponenter och delar arbetar tillsammans för att skapa och distribuera hydraulkraft. Hydraulkraft driver stansen upp och ner och applicerar kraft på materialet som stansas.

1. Förbered 60 liter hydraulolja

2. Punch and Die Set

Stans- och formsatsen är verktyget för att skära hål i materialet. Stansen är ett solidt och cylindriskt verktyg, som ansluts till en hydraulcylinder genom koppling, medan formen är en plan yta på vilken material vilar. När stansen rör sig nedåt kommer den i kontakt med materialet och går genom materialet och skapar ett rent hål.

Slå flera stycken av rör i ett skott

3. Materialhantering

Materialet som stansas hålls på plats på formen med hjälp av klämmor eller andra hållaranordningar. Materialet är placerat under stansen, och hydraulsystemet arbetar för att uppstå stanskraft, för att sänka stansen och skapa hålet.

Hydraulisk stansmaskin arbetsprincip och sammansättning

4. Styrsystem

Styrsystemet arbetar med att ställa in önskade stansparametrar efter kundens behov, såsom uppskattad stansmängd, hålavstånd, hålmängd, stansdjup etc. PLC-systemet kommer att säkerställa rätt stansjobb och spara data till nästa batchproduktionsbehov. Hastigheten och kraften för stansoperationen är också justerbara.

Hydrauliskt styrsystem för stansmaskin

Sammanfattningsvis

Hydrauliska stansmaskiner fungerar genom att använda hydraulisk kraft för att flytta en stans- och stanssats, vilket skapar exakta hål i materialen. De grundläggande driftprinciperna innefattar ett hydrauliskt system, stans- och stanssats, materialhantering och kontrollsystem.