Hydraulisk stansemaskins arbeidsprinsipp og sammensetning

Hva er en hydraulisk stansemaskin?

En hydraulisk stansemaskin er en type maskin som jobber med å slå hull i ulike materialer som rustfritt stål, karbonstål, PVC osv. Maskinen bruker hydraulisk trykk for å påføre kraft til et stanse- og dysesett, som kutter ut ønsket form i materialet.

Den hydrauliske stansemaskinen består av en hydraulisk sylinder, en hydraulisk pumpe, en stanse og et dysesett. Den hydrauliske sylinderen genererer kraften som kreves for å stanse materialet, mens den hydrauliske pumpen tilfører hydraulikkvæsken til sylinderen.

Punch- og dysesettet er komponentene som faktisk kutter materialet. Stansen er verktøyet for å lage hullet eller kutte i materialet, mens dysesettet holder materialet på plass og fører stansen gjennom det.

Hydrauliske stansemaskiner er brukbare for en rekke bransjer, inkludert produksjon, konstruksjon og bilindustri. De jobber ofte for å lage hull i metallplater eller å slå ut former for ulike bruksområder. Disse maskinene er i stand til å håndtere et bredt spekter av materialer og tykkelser, og de er tilgjengelige for å lage presise kutt og former med minimalt avfall.

Komponenter i en hydraulisk stansemaskin

Hydrauliske stansemaskiner bruker hydraulisk kraft til å påføre kraft til et stanse- og dysesett, som lar dem lage nøyaktige, rene hull i en rekke materialer. De grunnleggende driftsprinsippene for hydrauliske stansemaskiner er som følger:

1. Hydraulisk system

Det hydrauliske systemet er hjertet i stansemaskinen. Den består av en hydraulisk pumpe, ventiler, sylindre og andre komponenter, disse komponentene og delene jobber sammen for å skape og distribuere hydraulisk kraft. Hydraulisk kraft driver stansen opp og ned, og påfører kraft på materialet som stanses.

1. Klargjør 60 liter hydraulikkolje

2. Punch and Die Set

Stempel- og dysesettet er verktøyet for å kutte hull i materialet. Stansen er et solid og sylindrisk verktøy, som kobles til en hydraulisk sylinder ved kobling, mens dysen er en flat overflate som materialet hviler på. Når stansen beveger seg nedover, kommer den i kontakt med materialet og går gjennom materialet og skaper et rent hull.

Slå flere rørstykker i ett skudd

3. Materialhåndtering

Materialet som stanses holdes på plass på dysen ved hjelp av klemmer eller andre holdeanordninger. Materialet er plassert under stansen, og det hydrauliske systemet jobber med å oppstå stansekraft, for å senke stansen og lage hullet.

Hydraulisk stansemaskins arbeidsprinsipp og sammensetning

4. Kontrollsystem

Styresystemet jobber med å stille inn ønskede stanseparametre i henhold til kundens behov, som estimert stansemengde, hullavstand, hullmengde, stansedybde osv. PLS-systemet vil sørge for riktig stansejobb og lagre dataene til neste batch produksjonsbehov. Hastigheten og kraften til stanseoperasjonen er også justerbar.

Hydraulisk stansemaskinkontrollsystem

Oppsummert

Hydrauliske stansemaskiner fungerer ved å bruke hydraulisk kraft til å flytte et stanse- og dysesett, noe som skaper nøyaktige hull i materialer. De grunnleggende operasjonsprinsippene involverer et hydraulisk system, stanse- og dysesett, materialhåndtering og kontrollsystem.