Princip rada i sastav hidrauličkog stroja za probijanje

Što je hidraulički stroj za bušenje?

Hidraulički stroj za bušenje je vrsta stroja koji radi za bušenje rupa u različitim materijalima kao što su nehrđajući čelik, ugljični čelik, PVC itd. Stroj koristi hidraulički pritisak za primjenu sile na set bušilica i matrica, koji izrezuje željeni oblik u materijalu.

Hidraulički stroj za probijanje sastoji se od hidrauličkog cilindra, hidrauličke pumpe, probijača i seta matrica. Hidraulički cilindar stvara silu potrebnu za probijanje materijala, dok hidraulička pumpa opskrbljuje hidrauličku tekućinu u cilindar.

Probijač i matrica su komponente koje zapravo režu materijal. Probijač je alat za izradu rupa ili rezanje u materijalu, dok set matrica drži materijal na mjestu i vodi probijač kroz njega.

Hidraulički strojevi za probijanje prikladni su za razne industrije, uključujući proizvodnju, građevinarstvo i automobilsku industriju. Često rade na stvaranju rupa u metalnim pločama ili na bušenju oblika za razne primjene. Ovi strojevi mogu rukovati širokim rasponom materijala i debljina, a dostupni su za izradu preciznih rezova i oblika s minimalnim otpadom.

Dijelovi hidrauličkog stroja za probijanje

Hidraulički strojevi za bušenje koriste hidrauličku snagu za primjenu sile na set bušilica i kalupa, što im omogućuje izradu preciznih, čistih rupa u različitim materijalima. Osnovni principi rada hidrauličkih strojeva za bušenje su sljedeći:

1. Hidraulički sustav

Hidraulički sustav srce je stroja za probijanje. Sastoji se od hidrauličke pumpe, ventila, cilindara i drugih komponenti, te komponente i dijelovi rade zajedno kako bi stvorili i distribuirali hidrauličku snagu. Hidraulička snaga pokreće probijač gore-dolje, primjenjujući silu na materijal koji se probija.

1. Pripremite 60 litara hidrauličkog ulja

2. Set za bušenje i matrice

Set bušilica i matrica je alat za rezanje rupa u materijalu. Probijač je čvrsti i cilindrični alat koji se spojkom spaja na hidraulički cilindar, dok je matrica ravna površina na koju se oslanja materijal. Kada se bušilica kreće prema dolje, ona dolazi u kontakt s materijalom i prolazi kroz materijal, stvarajući čistu rupu.

Izbušite više komada cijevi jednim udarcem

3. Rukovanje materijalom

Materijal koji se buši drži se na mjestu na matrici pomoću stezaljki ili drugih naprava za držanje. Materijal se postavlja ispod probijača, a hidraulički sustav radi na stvaranju sile probijanja, spuštanju probijača i stvaranju rupe.

Princip rada i sastav hidrauličkog stroja za probijanje

4. Kontrolni sustav

Kontrolni sustav radi na postavljanju željenih parametara probijanja prema potrebama klijenta, kao što su procijenjena količina probijanja, udaljenost rupa, količina rupa, dubina probijanja, itd. PLC sustav će osigurati ispravan posao probijanja i spremiti podatke za sljedeće potrebe serijske proizvodnje. Brzina i snaga operacije probijanja su također podesive.

Hidraulički sustav upravljanja strojem za probijanje

U sažetku

Hidraulički strojevi za bušenje rade korištenjem hidrauličke snage za pomicanje bušilice i matrice, što stvara precizne rupe u materijalima. Osnovni principi rada uključuju hidraulički sustav, set izbijača i kalupa, rukovanje materijalom i sustav upravljanja.