Princip rada i sastav hidrauličke mašine za probijanje

Šta je hidraulična mašina za probijanje?

Hidraulična mašina za probijanje je vrsta mašine koja radi na bušenju rupa u različitim materijalima kao što su nerđajući čelik, ugljenični čelik, PVC, itd. Mašina koristi hidraulički pritisak da primeni silu na set za bušenje i matrice, koji izrezuje željeni oblik u materijalu.

Hidraulična mašina za probijanje sastoji se od hidrauličnog cilindra, hidraulične pumpe, bušilice i seta matrica. Hidraulični cilindar stvara silu potrebnu za probijanje materijala, dok hidraulična pumpa opskrbljuje hidraulični fluid u cilindar.

Set za bušenje i matrice su komponente koje zapravo seku materijal. Probijač je alat za izradu rupe ili rezanja u materijalu, dok set matrica drži materijal na mjestu i vodi bušilicu kroz njega.

Hidraulične mašine za probijanje su izvodljive u raznim industrijama, uključujući proizvodnju, građevinarstvo i automobilsku industriju. Često rade na stvaranju rupa u metalnim listovima ili bušenju oblika za različite primjene. Ove mašine su sposobne da rukuju širokim spektrom materijala i debljina, a dostupne su za kreiranje preciznih rezova i oblika uz minimalan otpad.

Komponente hidraulične mašine za probijanje

Hidraulične mašine za probijanje koriste hidrauličnu snagu za primjenu sile na set za bušenje i matrice, što im omogućava da naprave precizne, čiste rupe u različitim materijalima. Osnovni principi rada hidrauličnih mašina za probijanje su sljedeći:

1. Hidraulični sistem

Hidraulički sistem je srce mašine za probijanje. Sastoji se od hidraulične pumpe, ventila, cilindara i drugih komponenti, te komponente i dijelovi rade zajedno, stvarajući i distribuirajući hidrauličku snagu. Hidraulična snaga pokreće bušilicu gore-dolje, primjenjujući silu na materijal koji se probija.

1. Pripremite 60 litara hidrauličkog ulja

2. Set bušilica i matrica

Set za bušenje i matrice je alat za izrezivanje rupa u materijalu. Probijač je čvrst i cilindričan alat koji se spajanjem spaja na hidraulični cilindar, dok je matrica ravna površina na koju leži materijal. Kada se bušilica kreće prema dolje, dolazi u kontakt s materijalom i prolazi kroz materijal stvarajući čistu rupu.

Probušite više komada cijevi u jednom udarcu

3. Rukovanje materijalom

Materijal koji se probija drži se na mjestu na kalupu pomoću stezaljki ili drugih uređaja za držanje. Materijal je pozicioniran ispod probijača, a hidraulički sistem radi da nastane sila probijanja, da spusti proboj i napravi rupu.

Princip rada i sastav hidrauličke mašine za probijanje

4. Kontrolni sistem

Upravljački sistem radi na postavljanju željenih parametara probijanja prema potrebama klijenta, kao što su procijenjena količina probijanja, udaljenost rupe, količina rupe, dubina probijanja, itd. PLC sistem će osigurati ispravan posao probijanja i sačuvati podatke za sljedeći potrebe za serijskom proizvodnjom. Brzina i snaga probijanja su također podesivi.

Kontrolni sistem hidraulične mašine za probijanje

U sažetku

Hidraulične mašine za probijanje rade tako što koriste hidrauličnu snagu za pomeranje seta bušilica i matrica, što stvara precizne rupe u materijalima. Osnovni principi rada uključuju hidraulički sistem, set za bušenje i matrice, rukovanje materijalom i kontrolni sistem.